Skip Navigation LinksAna Sayfa > Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri Kredisi

 

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITMA SİSTEMİ PROJESİ

·         AMAÇ

 

            Enerji üretimi ve kullanımı gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biridir. Günümüze kadar ve halen, fosil yakıtlar en temel enerji üretimi kaynaklarıdır. Gerek bunların rezervlerinin tükenmekte oluşu ve sürekli artan fiyatları, gerekse kullanımından kaynaklanan çevre sorunları, yeni ve temiz enerji kaynakları arayışını hızlandırmıştır.

 

Güneş enerjisi, güneşten gelen ve hiçbir işletme masrafı olmayan bir enerji kaynağıdır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ye de, kapladığı yeryüzü alanının büyüklüğüne göre güneş ışınımı gelmektedir.

 

            Güneş enerjisi ile su ısıtmanın Türkiye ekonomisine katkısı sadece yılda 120 Milyon ABD $ olmakla birlikte, yılda ortalama olarak Türkiye’ nin kapladığı alan üzerine gelen güneş enerjisinin petrol değerinin parasal karşılığı 20–30 Milyar ABD $ civarındadır.

 

 

 

           Güneşle sıcak su ısıtma sistemlerine ait işletme masraflarının hemen hemen yok denecek seviyede olmasına rağmen bu konuda en büyük maliyet ilk yatırım maliyetidir. Güneş enerjisi sistemleri, sarf edilen ilk yatırım maliyetlerini 2 yılda geri ödemekte ve yıllar boyunca maliyetsiz olarak sıcak su temin etmektedirler.

·         ORMAN KÖYLERİNDE PROJENİN UYGULANMA GEREKÇESİ

 

Orman köylerinde halen temizlik amacıyla kullanılan su, ocak ve sobalarda ısıtılmaktadır. Bir aile banyo, çamaşır, bulaşık ve genel ev temizliği için günde ortalama 150 lt sıcak su kullanmaktadır. Ocak ve sobada yakıt olarak ormandan elde edilen odun kullanılmaktadır. Bir aile bu amaçla yılda ortalama 5 ster odun yakmaktadır. Yakılan odundan elde edilen enerjinin %87 si bacadan çıkmakta, ancak %13’ü değerlendirilmektedir.

 

Gerek orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden faydalanmasının yaygınlaştırılması, gerekse bu amaçla ormandan kesilen ağacın azaltılması amacıyla güneş enerjisi ile su ısıtma projesi orman köylerinde yaygınlaştırılmaktadır. Bu proje ile ayrıca orman köylüsünün yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile daha sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşması da sağlanmış olacaktır.

 

 

 

·         UYGULANAN SİSTEM ÇEŞİTLERİ

            Uygulamalarımızda 2006 yılına kadar Akdeniz iklim tipinde kullanılan yatık 2 depolu açık sistem ile İç Anadolu iklim tipinde kullanılan dik tek depolu kapalı sistem kullanılmıştır. Ancak uygulamanın ülke geneline yayılması ve farklı iklim tiplerine hitap etme zarureti ile sistem çeşitlenmiştir. Bunlar:

 

           

1. Açık Sistem;

 

Akdeniz iklim tipinde donma riskinin bulunmadığı yörelerde kullanılan kolektörde ısınan suyun izoleli sıcak su deposunda korunarak kullanılması esasına göre çalışan sistemlerdir.

 

2. Kapalı Sistem;

 

Kolektörde yüksek sıcaklığa ulaşan ısı taşıma akışkanının sıcak su deposunu çevreleyen ayrı bir ceket içerisinde dolaşarak ısısını kullanım suyuna aktardığı sistemlerdir. Don riskinin yoğun olarak yaşandığı yüksek rakımlı karasal iklimin hakim olduğu ya da suyun çok kireçli olduğu yörelerde kullanılır.

 

3. Kapadokya Tipi;

 

Dik, kendi içinde iki bölümden oluşan tek depolu, komple yalıtımlı, doğal sirkülasyonlu, anti-friz sıvısının kolektörlerde ısıtılıp deponun sıcak su bölümünde rezistans tertibatıyla ısısını kullanım suyuna aktardığı sistemlerdir. Daha çok yüksek rakımlı ve karasal iklimlerde kullanılmaktadır. 

 

4. Akdeniz Tipi;

 

Yatık üst üste iki bağımsız depodan oluşur. Üstte bulunan soğuk su deposu genellikle yalıtımsızdır. Su kesintisi olan yörelerde 1000-1500 lt büyüklüğündeki soğuk su deposundan kolektöre gelerek ısınan su, yalıtımlı genellikle 180-250 lt lik sıcak su deposunda korunarak daha uzun süre kullanımı sağlanır. Don riskinin bulunduğu yükseltilerde komple yalıtım yapılır.

 

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNİN FAYDALARI

 

1. Orman köylerinde sadece çamaşır, bulaşık, banyo suyu ısıtmak için aile başına yıllık en az 5 ster odun tüketilmektedir. Bu günkü fiyatlarla ortalama olarak steri  75.- YTL’den  50 hanelik bir köyde su ısıtmak amacı ile  yılda  250 ster odun  tüketilmekte buda bugünkü piyasa satış  fiyatları ile  yılda    18.750.- YTL’yi bulmaktadır.

 

2. Güneş Enerjisi sistemi aynı zamanda köylerdeki sağlıklı ortamın artmasına, sağlık koşullarının iyileşmesine dolayısıyla sosyal yaşam kalitesinin yükselmesine faydalı olmaktadır.

 

3. Güneş enerjisinin alternatifi olan diğer ısıtma araçları sürekli harcamayı gerektirmektedir. Fakat güneş enerjisi doğal enerji ile ısınmayı sağladığından, ısınma gideri söz konusu olmamaktadır.

 

4. Dört kişilik bir ailenin günlük 150 lt. sıcak su kullanımı göz önüne alınırsa, bu suyu elektrikle ısıtmak için 6 KW. Enerji gerekmektedir.

 

 5. Bir ünite Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemi yaklaşık 5 ster odunun yakılmasının önlenmesini sağlamaktadır.

 

6. Türkiye gibi güneşli bir ülkede elde edilecek güneş enerjisinden faydalanma oranı metrekarede 1 KW/ Saattir. Bu bize ulaşan ücretsiz ve sürekli enerji kaynağıdır. Türkiye genelindeki yaklaşık 21.000 orman köyünde yaşayan tüm haneler dikkate alındığında oldukça büyük oranlarda milli servet kaybı ortaya çıkmaktadır.

 

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN-KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FERDİ KREDİ UYGULAMALARINDA GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİ

 

 

Genel Müdürlük

Söğütözü Caddesi No: 14/E  Kat 1306560

 Beştepe ANKARA

Tel          : 0 312 207 57 850

Faks       : 0 312 207 58 72

E-mail    : orkoy@cevreorman.gov.tr

ANKARA

2009